Reiki Gendai Ho

Novosti:


__________________________

Kontakt telefon:

00381 60 / 33 – 13 – 006
(060
/ 33 13 006)

__________________________

Prijatelji sajta:

 

Udruženje Asklepios

Udruženje Asklepios

 

Simbolika stepenovanja Reiki puta

Reiki sistem proizišao iz metode Mikao Usuija, njegovog prvog učitelja, podrazumeva 3 odnosno 4 stepena napredovanja. Napredovanje u ovom slučaju treba shvatiti uslovno, jer ni jedna titula, odnosno stepen ti ne garantuje duhovnu mudrost i realizaciju sam po sebi. To postižemo ličnom odgovornošću, voljom i odlučnošću da radimo na sebi i naravno revnosnim praktikovanjem Reikija.

Istočni i zapadni Reiki razlikuju se između ostalog i u stepenovanju osvajanja Reiki znanja i iskustva. Naime, zapadni Reiki podrazumeva 4 stepena a istočni 3, iako se u praksi može naići na učitelje i literatru koja govori o 4 stepena i u okviru istočnog Reikija. Moj lični put stazama istočnog Reikija je imao 4 koraka, čini mi se sasvim opravdano i iskustveno kostruktivno. O tome ću nešto kasnije.

Učenje tradicionalnog Reikija je podeljeno na tri nivoa i svaki nivo mora biti proživljen da bi se moglo preći na sledeći. Takodje, treba napomenuti da nakon uspostavljanja harmonije u nama samima Reiki vibracijom (uostalom kao i svakom drugom duhovnom tehnikom), zasigurno se menjaju i neke stvari u našem životu, kako bi tu harmoniju održali. Povratak ovom stabilnom toku energije može da donese velike promene: ono čega je malo će se povećavati, a čega je previše – smanjivaće se.

„Reiki je Svetlo, Ljubav. To je inteligentna energija koja otkriva neravnoteže u našem organizmu i automatski se usmerava da ih otkloni. Deluje na svim nivoima: fizičkom, emocionalnom, mentalnom i duhovnom, i harmonizuje naše biće sa onim šta ga okružuje.“ Na ovaj način reiki opisuje Vesna Mlađenović autorka knjige „Reiki za svakoga, prirodni način samoiscelenja univerzalnom životnom energijom“.